Seminari de recuperació de l’IVA de factures impagades

El Professor Brachfield imparteix el proper Seminari de recuperació de l’IVA de factures impagades el 5 Maig a Organigrama Girona

El seminari permet conèixer tots aquells aspectes que cal tenir en compte per poder recuperar l’IVA en el cas dels crèdits a tercers que puguin ser considerats incobrables. S’analitzarà principalment la Llei 37/1992, de 20 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, així com la resta de normativa en relació a aquest tribut, fent especial èmfasi en el tema dels terminis.

Com podem recuperar l’IVA en crèdits considerats incobrables?

  1. Presentació general sobre la recuperació de l’IVA de les factures impagades
  2. Presentació de la modificació introduïda el 14 d’abril de 2010 per a la recuperació de l’IVA de factures incobrables
  3. Nous terminis
  4. Aplicació de la Llei 37/1992, de 28 de desembre
  5. Procediments judicionals per reclamar al deutor i a entitats privades i Administracions públiques
  6. Requeriments notarials al deutor
  7. Els tràmits per als diferents procediments judicials

SEMINARI d’UN DIA – Dia 5 de maig del 2014 – de 9.30 a 14.00 i de 15.30 a 18.00 h
A les nostres aules del C/Sèquia, 11, 2a planta – 17001 Girona

Per a mes informació i inscripcions, cliqueu aquest enllaç