Gestió i reclamació d’impagats

Pere Brachfield imparteix el proper curs “Gestió i reclamació d’impagats” el 26 de març i el 2 d’abril de 9.30h a 13.30h al Centre Metal·lúrgic de Sabadell

 Adreçat a:

A directors i gerents de PIMES, personal dels departaments financers i comptables que desenvolupin funcions en l´àrea de crèdits i cobraments.

Objectius:

1. Exposar la metodologia pràctica que el creditor pot utilitzar en cas d´impagaments de factures i cóm exercir la pressió adequada sobre els deutors morosos implementant els drets que li atorga la Llei 15/2010 del 5 de juliol i així mateix La Llei 3/2004, de lluita contra la Morositat en les Operacions Comercials.
2. Ensenyar cóm realitzar la recuperació de deutes per via amistosa i les possibilitats de convèncer al deutor que realitzi el pagament sense haver d´arribar a una confrontació ni a un litigi.
3. Mostrar cóm ha d´actuar el creditor davant un deutor morós per aconseguir una ràpida recuperació del deute.
4. Ensenyar les noves possibilitats en la prevenció de la morositat, gestió d´impagaments i en el cobrament de factures que aporten els importants canvis legislatius dels darrers anys.
5. Conèixer les vies legals i judicials per reclamar els impagats dins de l´actual marc legislatiu després de les reformes de la LEC.

T’esperem el 26 de març i el 2 d’abril de 9.30h a 13.30h. al Centre Metal·lúrgic (C. Tres Creus, 66. Sabadell)

Programa i inscripció a: http://www.centrem.cat